افزایش قیمت نهاده های مصرفی طیور
افزایش قیمت نهاده های مصرفی طیور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران به نقل از رادیو صنعت طیور ، تحولات قیمت ارز سبب شده است تا قیمت نهاده ها و سایر نیازهای اولیه تولید مرغ ، این محصول پروتئینی استراتژیک نیز افزایش یابد . افزایشی که گاها با سرعتی بسیار بیشتر از میزان افزایش نرخ ارز در حال حرکت است […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران به نقل از رادیو صنعت طیور ، تحولات قیمت ارز سبب شده است تا قیمت نهاده ها و سایر نیازهای اولیه تولید مرغ ، این محصول پروتئینی استراتژیک نیز افزایش یابد . افزایشی که گاها با سرعتی بسیار بیشتر از میزان افزایش نرخ ارز در حال حرکت است .

سرعتی که با کاهش التهاب بازار ارز بازهم کم نشد و شدت بیشتری گرفت .

 

بر اساس تحقیقاتی که گروه بازار رادیو صنعت طیور ایران انجام داده است ، کنجاله سویا با افزایش قیمت سیصد تومانی ، به بیش از ۱۵۰۰ تومان ، متیونین با افزایش قیمت ۴۰۰ تومانی به بیش از ۱۶۰۰ تومان و ذرت با افزایش قیمت یکصد تومانی به بیش از ۸۴۰ تومان رسیده است .

 

این افزایش قیمت نهاده ها در حالی صورت می پذیرد که طی روزهای گذشته قیمت مرغ زنده کشتاری با کاهش شدیدی روبرو بوده است و همزمانی این افزایش و کاهش سبب بروز مشکلات عدیده ایی برای تولیدکنندگان این صنعت ، شده است .