مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تولید ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات باغی سال زراعی جاری در استان هدفگذاری شده است. زارعی افزود: سال گذشته ۳۵۰ هزار تن انواع محصولات باغی در استان تولید شد که با توجه به افزایش تولید حدود ۱۵ درصدی برخی محصولات باغی استان پیش بینی می شود امسال […]

 مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تولید ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات باغی سال زراعی جاری در استان هدفگذاری شده است.

زارعی افزود: سال گذشته ۳۵۰ هزار تن انواع محصولات باغی در استان تولید شد که با توجه به افزایش تولید حدود ۱۵ درصدی برخی محصولات باغی استان پیش بینی می شود امسال ۵۰ هزار تن افزایش تولید در این بخش رقم بخورد.
۶۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی زیرکشت انواع محصولات باغی است که ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی غیر بارور و بقیه بارور هستند.
او گفت: ۱۰ هزار هکتار از باغ های استان به کشت محصول انار اختصاص دارد که با توجه به برداشت هفت تن این محصول در هر هکتار از باغ های استان پیش بینی می شود ۶۰ هزار تن انار در استان تولید شود.
زارعی یادآور شد: با توجه به سرمازدگی باغات انار شهرستان ساوه در سال ۹۵ و کاهش تولید این محصول در سال گذشته کشت انار در سال جاری افزایش ۱۰۰ درصدی دارد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی تولید برخی از محصولات باغی از جمله پسته، بادام و گردو به دلیل سرمازدگی در سال جاری،افزود: ۱۳ هزار تن پسته، هفت هزار و ۵۰۰ تن بادام و پنج هزار تن گردو سال گذشته در استان تولید شد که به دلیل وجود شرایط آب هوایی در ابتدای بهار امسال تولید این محصولات کاهش یافته است.
زارعی از افزایش تولید ۱۵ درصدی محصولات باغی دانه دار در استان مرکزی خبر داد و گفت: ۱۳۰ هزار تن محصول انگور سال گذشته از سطح باغ های استان برداشت شد که پیش بینی می شود تولید این محصول امسال نسبت به سال گذشته افزایش ۱۵ درصدی به همراه داشته باشد.

استان مرکزی رتبه ششم تولید پسته و رتبه دوم تولید محصول انار را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
اکنون محصولات باغی پسته، انار و کشمش استان مرکزی به خارج از کشور صادر می شود.
استان مرکزی با۹۰ هزار بهره بردار جزو ۱۰ استان برتر کشور در بخش کشاورزی است.