وضعیت صنعت خوراک دام غیرقابل پیش بینی است
وضعیت صنعت خوراک دام غیرقابل پیش بینی است

مدیر کارخانه داروسازان ایران؛ وضعیت صنعت خوراک دام غیرقابل پیش بینی است علی برجی مدیر کارخانه داروسازان ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) اظهار کرد: قطعاً تمام نمایشگاه ها می تواند موثر باشد اما با توجه به تعداد شرکت کنندگان استقبال ضعیف شده و انتظار افراد بیشتری را داشتیم. هر چه […]

مدیر کارخانه داروسازان ایران؛

وضعیت صنعت خوراک دام غیرقابل پیش بینی است

علی برجی مدیر کارخانه داروسازان ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) اظهار کرد: قطعاً تمام نمایشگاه ها می تواند موثر باشد اما با توجه به تعداد شرکت کنندگان استقبال ضعیف شده و انتظار افراد بیشتری را داشتیم. هر چه تعداد بیشتر باشد، راندمان و بازدهی بیشتر است.

وی افزود: در دو سال گذشته به واسطه تعداد بیشتر شرکت کنندگان راندمان بهتری داشتیم که می‌تواند بر اثر شرایط اقتصادی فعلی باشد. اما تاثیر خود را هم گذاشته و توانست ایم با بسیاری از شرکت ها ارتباط کاری برقرار کنیم البته در حال حاضر برای نتیجه گیری زود است اما ۶۰ درصد از انتظارات ما برآورده شده است.

برجی تصریح کرد: همزمانی این نمایشگاه با نمایشگاه های تبریز و نزدیکی به زمان برگزاری نمایشگاه مشهد باعث کاهش شرکت کننده و بازدید کننده شده است.

وی افزود: وضعیت صنعت با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات ارزی بسیار بد است و نمی توان آن را پیش بینی کرد.

در ادامه یوسف باباش زاده مدیر عامل شرکت داروسازان ایران اظهار کرد: تغییرات متعدد برنامه های کلان سازمان دامپزشکی، تداخلات مسئولیتی و وضعیت صنعت به واسطه نظارت ضعیف، وضعیت آشفته ای دارد. مشکلات خارج از اراده ما است وباید در قالب برنامه بلند مدت حرکت کرده و مسئولیت ها را تفکیک کنیم و شرکت ها طبقه بندی شود. همچنین سازمان دامپزشکی بای کارها را به وزارت صنایع واگذار کرده و به بخش نظارتی خود بازگردد.