میانگین مصرف گوشت مرغ در دنیا چقدر است؟
میانگین مصرف گوشت مرغ در دنیا چقدر است؟

بر اساس مقایسه ۱۵۴ کشور در سال ۲۰۱۷ ، رژیم اشغالگر قدس با مصرف ۶۷٫۴ کیلوگرم بالاترین میزان مصرف گوشت طیور را به خود اختصاص داده است و پس از آن ایالات متحده آمریکا و ترینیداد و توباگو در رتبه های بعدی قراردارند .

بر اساس مقایسه ۱۵۴ کشور در سال ۲۰۱۷ ، رژیم اشغالگر قدس با مصرف ۶۷٫۴ کیلوگرم بالاترین میزان مصرف گوشت طیور را به خود اختصاص داده است و پس از آن ایالات متحده آمریکا و ترینیداد و توباگو در رتبه های بعدی قراردارند .

محمد مسعودی – روزنامه نگار

به گزارش بخش بین المللی پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا)؛  بر اساس مقایسه ۱۵۴ کشور در سال ۲۰۱۷ ، رژیم اشغالگر قدس با مصرف ۶۷٫۴ کیلوگرم بالاترین میزان مصرف گوشت طیور را به خود اختصاص داده است و پس از آن ایالات متحده آمریکا با ۵۵٫۷ و ترینیداد و توباگو با ۵۴٫۵ کیلوگرم در رتبه های بعدی قراردارند .

در انتهای دیگر جدول این مقیاس اتیوپی با ۰٫۱۳۰ کیلوگرم ، چاد با ۰٫۴۵۰ کیلوگرم و کنیا با ۰٫۶۷۰ کیلوگرم قرار گرفتند.

سرانه مصرف جهانی

سرانه مصرف گوشت مرغ طیور در سال ۲۰۱۷ به میزان ۱۵٫۲ کیلوگرم رسیده است. این رقم ۰٫۶۵۹٪ بیشتر از سال ۲۰۱۶  و ۱۳٫۷٪  نسبت به ۱۰ سال گذشته رشد داشته است.

از نقطه نظر تاریخی، متوسط سرانه مصرف گوشت طیور در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱۵٫۲ کیلوگرم و کمترین میزان آن مربوط به سال ۱۹۶۱ می باشد که  سرانه مصرف ۲٫۹۰ کیلوگرم در سال بود.

میانگین رشد سالانه از سال ۱۹۶۱ به ۳٫۰۰٪ رسیده است.