• شماره خبر : 51645
 • تاریخ انتشار : 3 تیر 1399
 • پرینت این صفحه
 • شماره ۸۶ نشریه کشاورزی و توسعه پایدار منتشر شد

  شماره ۸۶ مجله کشاورزی و توسعه پایدار ویژه خرداد ۱۳۹۹ با محوریت کرونا و کشاورزی منتشر شد.

  نشریه توسعه و کشاورزی پایدار - شماره ۸۶

  شماره ۸۶ مجله کشاورزی و توسعه پایدار ویژه خرداد ۱۳۹۹ با محوریت کرونا و کشاورزی منتشر شد.

  مجله کشاورزی و توسعه پایدار ، شماره ۸۶ ، خرداد ۱۳۹۹ با محوریت کرونا و کشاورزی منتشر شد.

  سر مقاله( فرشاد قوشچی): بررسی پیامدهای کرونا بر بخش کشاورزی در دوران کرونا و روزگار پس از آن

  سخن سردبیر ( لیا امیدوار ): کرونا و تاثیر آن بر تهدید امنیت غذایی در ایران

  محمد مسعودی : تاثیر کرونا بر تجارت نهاده ها در اتحادیه اروپا

  ( Agriculture, transportation and the covid _ 19 crisis ( by : Gray


  دیدگاه بگذارید

  avatar
    عضویت  
  Notify of