برگزاری جلسه مقدماتی هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی oie
برگزاری جلسه مقدماتی هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی oie

باحضور رییس سازمان دامپزشکی کشور: برگزاری جلسه مقدماتی هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی oie امروز جلسه مقدماتی هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی oie امروز با حضور کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و با هماهنگی دفتر منطقه ای خاورمیانه oie در بیروت ، با حضور دبیر کل سازمان جهانی بهداشت حیوانات ، ریاست کمیسیون منطقه ای خاورمیانه […]

باحضور رییس سازمان دامپزشکی کشور:

برگزاری جلسه مقدماتی هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی oie


امروز جلسه مقدماتی هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی oie امروز با حضور کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و با هماهنگی دفتر منطقه ای خاورمیانه oie در بیروت ، با حضور دبیر کل سازمان جهانی بهداشت حیوانات ، ریاست کمیسیون منطقه ای خاورمیانه و نمایندگانی از دفتر مرکزی oie در پاریس برگزار شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا):به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور،در این اجلاس دکتر ماکنعلی ریاست سازمان به عنوان نماینده oie، معاونت بهداشتی و پیشگیری، معاونت تشخیص و درمان و معاونت توسعه و منابع،  همچنین مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی و امور بین الملل حضور داشتند .
در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری اجلاس عمومی هشتاد و هشتم توضیحاتی داده شد.
امسال اجلاس عمومی هشتاپ و هشتم برای اولین بار بعد از یک سال تعویق به دلیل  وضعیت پاندمی کووید۱۹  از ۲۴ تا ۲۸ می سال ۲۰۲۱ به صورت مجازی برگزار می گردد.
در جلسه امروز  دکتر فرانسیس  کایا به عنوان ریاست کمیته برگزاری اجلاس هشتاد و هشتم توضیحات مبسوطی در خصوص نحوه برگزاری این اجلاس بصورت  مجازی دادند
اجلاس اصلی به ۳ بخش جلسات کمیسیونهای منطقه ای ، جلسات فنی جهت تصویب قطعنامه های فنی و همچنین بخش ساختاری و مدیریتی تقسیم شده است.
در بخش کمیسیونهای منطقه ای مسایل مربوط به هر یک از ۵ دفتر منطقه ای oie مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در  خصوص کاندیدهای  بورد مدیریتی هر کمیسیون برای رای گیری در اجلاس اصلی تصمیم گرفته خواهد شد
در بخش جلسات فنی با همکاری کمیسیونهای تخصصی تصمیمات فنی و اصلاحات مرتبط با کتابهای کد و راهنما به رای گیری عمومی و تصویب اعضا قرار خواهد گرفت.
و در بخش مدیریتی مسایل سازمانیoie و همچنین هفتمین برنامه استراتژیک oie مورد تصویب اعضا قرار خواهد گرفت
نکته قابل توجه در این دوره اجلاس عمومی این است که کلیه جلسات و پنل های اجلاس به جز بخش رای گیری به صورت زنده در بستر وب پخش خواهد شد و کلیه بهره برداران بخش خصوصی، آموزشی و بهره برداران می توانند از روند جلسات مطلع شوند.
در اجلاس عمومی oie انتخابات دبیر کل و اعضای شورای مرکزی و کمیسیونهای منطقه ای و همچنین کمیسیونهای تخصصی برگزار می گردد.