ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر
ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر

علائی مقدم مطرح کرد: ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: می توانیم با استفاده از روش های علمی تولید گوشت قرمز در جامعه عشایری را از ۲۰۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن افزایش دهیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از سازمان […]

علائی مقدم مطرح کرد:

ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: می توانیم با استفاده از روش های علمی تولید گوشت قرمز در جامعه عشایری را از ۲۰۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن افزایش دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از سازمان امور عشایر، شاهپور علائی مقدم روز یکشنبه ۸ فروردین در اولین نشست ستاد ملی تحقق شعار سال در سازمان امور عشایر با اشاره به نام گذاری امسال به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، اظهار داشت: این نام گذاری برای ما که در تولید نقش داریم این انگیزه را ایجاد می کند که مصمم تر در سه محوری که مقام معظم رهبری تعیین فرمودند وضعیت معیشت و رفاه جامعه عشایری را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه با توجه به نام گذاری سال باید یک برنامه مدون و اثرگذار برای تولید تدوین کنیم، گفت: ما می توانیم با استفاده از روشهای علمی تولید گوشت قرمز در جامعه عشایری را از ۲۰۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن افزایش دهیم.

علائی مقدم با تاکید بر پشتیبانی از تولیدات عشایر قبل، حین  و بعد از تولید، اظهار داشت: در چند سال اخیر پشتیبانی از زنجیره تولید گوشت قرمز از طریق انتقال یافته های علمی، اصلاح نژاد دام و اصلاح روش تغذیه دام در کنار تجربه خود عشایر باعث شد هزینه های تولید کاهش پیدا کند و بهره وری در مناطق عشایری بالا برود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اینکه بخشی از مانع زدایی ها برای تولید در بخش عشایری مربوط به تامین نهاده دامی است، افزود: امسال در برخی از استانها به دلیل خشکسالی وضعیت سختی داریم و این یک هشدار جدی است که باید به آن توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از تهدیدات برای عشایر بازرگانی محصولات آنان است، ادامه داد: باید در بازرگانی دام و محصولات عشایر مانع زدایی کنیم تا حلقه های زنجیره ارزش و تولید در آخرین مرحله به دست تشکلها بیفتد و تا سر سفره مردم ادامه پیدا کند.

علائی مقدم گفت: مقررات بانکی برای پرداخت تسهیلات به عشایر نیز یکی از موانع تولید است که لازم است با تسهیلگری آن را برطرف کنیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه یکی دیگر از معضلات مهم در جامعه عشایری مربوط به صنایع دستی است که سود آن را واسطه ها و دلالها می برند، گفت: می توانیم زنجیره تولید صنایع دستی را از طریق فروشگاه های اینترنتی و واگذاری مکانهایی به تشکلهای عشایری برای فروش محصولات عشایر و همچنین فروش در جشنواره های برون مرزی تکمیل نماییم.

وی در پایان تاکید کرد: مدیران امور عشایر استانها کمیته تحقق شعار سال را راه اندازی و بر اساس سیاست ها و برنامه های ستاد ملی تحقق شعار سال در سازمان عمل نمایند.