پیاده سازی جدیدترین سرویس سوئیفت برای نخستین بار
پیاده سازی جدیدترین سرویس سوئیفت برای نخستین بار

برای نخستین بار در بانک کشاورزی: پیاده سازی جدیدترین سرویس سوئیفت بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک ایرانی موفق به پیاده سازی جدیدترین سرویس سوییفت تحت عنوان   Universal payment confirmations : The Basic Tracker   شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، همگام […]

برای نخستین بار در بانک کشاورزی:

پیاده سازی جدیدترین سرویس سوئیفت

بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک ایرانی موفق به پیاده سازی جدیدترین سرویس سوییفت تحت عنوان   Universal payment confirmations : The Basic Tracker   شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، همگام با استانداردهای به روز و به منظور افزایش شفافیت بانکی در حواله های مشتریان ، بانک کشاورزی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ، پیش از مهلت مقرر جهانی،  به عنوان اولین بانک ایرانی موفق به پیاده سازی جدیدترین سرویس تحت عنوان  Universal payment confirmations : The Basic Tracker شده که به بانک های کارگزار طرف معامله اجازه خواهد داد به جای استعلام های زمانبر و مکاتبات طولانی ، از آخرین وضعیت حواله های مشتریان اعم از تاریخ واریز به حساب، کارمزدها یا سایر جزییات مطلع شوند .

این گزارش می افزاید: سوییفت یا انجمن خدمات مالی بین المللی در بیشتر از ۲۰۰ کشور روزانه بالغ بر ۱۵ میلیون پیام بانکی را جابجا می کند و بانک کشاورزی بالغ بر ۲۰ سال است که از این خدمات بهره گرفته و  به عنوان یکی از معدود بانک های ایرانی در دوره محدودیت های بین المللی و تحریم های ظالمانه همواره سیستم سوییفت فعال داشته است.