شیوع اولین آنفلوانزای فوق حاد پرندگان فصل زمستان در بلغارستان و پرتغال
شیوع اولین آنفلوانزای فوق حاد پرندگان فصل زمستان در بلغارستان و پرتغال

در ایتالیا نزدیک به ۷ میلیون سر مرغ درگیر انفلوانزای فوق حاد پرندگان شده اند.

در ایتالیا نزدیک به ۷ میلیون سر مرغ درگیر انفلوانزای فوق حاد پرندگان شده اند.

به گزارش بخش بین المللی پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)؛ بلغارستان و پرتغال جدیدترین کشورهای اروپایی هستند که گزارش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (HPAI) در فصل زمستان در بخش مرغداری شان گزارش شده است.

این در حالی است که میزان گله های درگیر آنفلوانزا در ایتالیا به بیش از ۶٫۸۶ میلیون راس رسیده است .