۷۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
۷۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار مجموع خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل یک میلیون و ۹۶۱ هزار تن رشد داشته است.

در گفت و گو با خبرنگاری مطرح شد:

۷۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار مجموع خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل یک میلیون و ۹۶۱ هزار تن رشد داشته است.

آقای علیقلی ایمانی گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.

به گفته او، تا ۱۸ تیر۷۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد که اگر ۱۷۰۰ میلیارد تومان دیگر به حساب کشاورزان واریز شود تا ۲۴ تیر تسویه حساب شده است.

ایمانی می‌گوید: هم اکنون برداشت گندم از مناطق سردسیر در حال انجام است که به سبب تاخیر در پرداخت مطالبات روند خرید کند و مقداری گندم از چرخه خرید خارج شده است. برآورد‌ها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون تن برسد.

طبق آمار اعلامی‌بنیاد ملی گندمکاران، سال گذشته تا این تاریخ ۴ میلیون و ۴۶۴ هزار تن گندم خریداری شد که میزان خرید امسال بیانگر افزایش یک میلیون و ۹۶۱ هزار تنی است.