کاهش حجم خرید دانه سویا در آمریکا 
کاهش حجم خرید دانه سویا در آمریکا 
طبق اعلام وزارت كشاورزى امريكا، ميزان دانه سويا صادراتى در هفته منتهى به ٢٨ام ماه جولاى حدود ٥٥٥،٠٨٣ تن بوده كه افزايش ٤١٪؜ نسبت به هفته قبل از آن دارد. اين ميزان، ١٩٩٪؜ از مدت مشابه در سال قبل با ١٨٥،٧٢٣ تن، بالاتر ميباشد.

 

اخبار بین‌المللی؛

کاهش حجم خرید دانه سویا در آمریکا

طبق اعلام وزارت کشاورزى امریکا، میزان دانه سویا صادراتى در هفته منتهى به ٢٨ام ماه جولاى حدود ۵۵۵،٠٨٣ تن بوده که افزایش ۴١٪؜ نسبت به هفته قبل از آن دارد. این میزان، ١٩٩٪؜ از مدت مشابه در سال قبل با ١٨۵،٧٢٣ تن، بالاتر میباشد.

از ابتداء فصل زراعى سال جارى ٢٠٢١/٢٠٢٢ که از یکم سپتامبر سال قبل آغاز شده، حجم دانه سویا بازرسى شده جهت صادرات در حدود ۵٢.۵۶١ میلیون تن میباشد که نسبت به سال زراعى قبل از آن، حدود ٨٪؜ کاهش داشته است.

به نظر من، بازار دانه سویا متاثر از روند معاملات آتى بازار شیکاگو، احتمالا بیشتر تحت تاثیر روند نزولى و حمایت بازار در کانال ١٣.۵-١٣ دلار در بوشل حرکت کند.

١) احتمالا افت و کاهش تقاضاى بازار چین نسبت به دانه و کنجاله سویا امریکا و چرخش نسبى تقاضا به سمت برزیل.
٢) افزایش تولید و سطح زیر کشت دانه سویا در برزیل که میتواند بر عرضه تاثیر داشته باشد.
٣) افزایش قیمت بازار شیکاگو در شش ماه گذشته که مشخصا قدرت و حجم خرید بازار تقاضا را کاهش داده است.
در زیر، روند بازار معاملات آتى شیکاگو و ترند متوسط حرکت قیمت بازار را بررسى میکنیم.