کسب رتبه دوم وزارت جهاد کشاورزی در حوزه روشنگری و پاسخگویی
کسب رتبه دوم وزارت جهاد کشاورزی در حوزه روشنگری و پاسخگویی
دستگاههای اجرایی برتر در حوزه روشنگری و پاسخگویی، از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معرفی شدند.

از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام شد:

کسب رتبه دوم وزارت جهاد کشاورزی در حوزه روشنگری و پاسخگویی

دستگاههای اجرایی برتر در حوزه روشنگری و پاسخگویی، از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معرفی شدند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ارزیابی صورت گرفته،‌ بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب رتبه های اول و دوم را از میان دستگاههای اجرایی در حوزه روشنگری و پاسخگویی به خود اختصاص دادند.

 

همچنین وزارتخانه های نیرو، علوم، نفت،‌ آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی پس از رتبه های برتر، به عنوان فعالترین های این حوزه انتخاب شدند.

 

شایان ذکر است، ارزیابی صورت گرفته مربوط به فعالیت و عملکرد تمام سطوح مدیریتی دستگاههای اجرایی طی ۹ ماهه اخیر در حوزه مذکور است.