۴.۷میلیون تن نهاده دامی دولتی در بنادر منتظر ترخیص
۴.۷میلیون تن نهاده دامی دولتی در بنادر منتظر ترخیص
معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: ۴.۷میلیون تن نهاده دامی دولتی و مقادیری هم نهاده دامی مربوط به بخش خصوصی در بنادر وجود دارد که منتظر تأمین منابع ریالی برای ترخیص است.

محمد جعفری؛

۴.۷میلیون تن نهاده دامی دولتی در بنادر منتظر ترخیص

معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: ۴.۷میلیون تن نهاده دامی دولتی و مقادیری هم نهاده دامی مربوط به بخش خصوصی در بنادر وجود دارد که منتظر تأمین منابع ریالی برای ترخیص است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ به نقل از تسنیم ،محمد جعفری ، در واکنش به دلیل باقی ماندن حجم زیادی نهاده در بنادر کشور اظهار داشت: حجم زیادی نهاده دامی مربوط به بخش خصوصی و دولتی در بنادر کشور وجود دارد که با تأمین منابع ریالی به کشور وارد می‌شود و بانک مرکزی مشکلی برای اختصاص ارز به واردات این نهاده‌ها ندارد.

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: حجم مناسبی از انواع نهاده دامی خریداری شده است که با حل شدن موضوع تأمین منابع ریالی ترخیص و به کشور وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: سایر دستگاه‌های مختلف نظیر گمرک، استاندارد، دامپزشکی و کشتیرانی برای ترخیص نهاده‌های باقی‌مانده در گمرک همراهی داشته‌اند. مسائل ریالی را به تعهد شرکت، مدیرعامل و ذی‌حساب پشتیبانی امور دام قبول کرده‌اند و بدون اینکه وجهی پرداخت شود در صورت داشتن سند این نهاده‌ها را ترخیص می‌کنیم.

جعفری گفت: ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی دولتی در بنادر وجود دارد که بخش خصوصی نیز به این شکل نهاده در بنادر دارد.