پیش‌بینی رشد ۱۰ درصدی تولید ۳ غله مهم ایران در سال ۲۰۲۳
پیش‌بینی رشد ۱۰ درصدی تولید ۳ غله مهم ایران در سال ۲۰۲۳
 دفتر خدمات کشاورزی خارجی آمریکا پیش‌بینی کرد تولید سه غله مهم ایران در سال جاری میلادی با رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود و به بیش از ۱۸ میلیون تن برسد.

 دفتر خدمات کشاورزی خارجی آمریکا پیش‌بینی کرد تولید سه غله مهم ایران در سال جاری میلادی با رشد حدود ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود و به بیش از ۱۸ میلیون تن برسد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ به نقل از ایرنا، دفتر خدمات کشاورزی خارجی آمریکا وابسته به وزارت کشاورزی این کشور در جدیدترین گزارش خود موسوم به «غلات؛ بازارها و تجارت جهانی» پیش‌بینی کرده است تولید گندم ایران در سال جاری با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۳.۲ میلیون تن برسد.

رشد ۱۰ درصدی تولید گندم ایران طی سال ۲۰۲۳ در حالی است که انتظار می‌رود تولید جهانی گندم طی این سال تنها ۰.۵ درصد افزایش یابد و به ۷۸۱ میلیون تن برسد.

تولید جو در ایران طی ۲۰۲۳ نیز افزایش ۱۱ درصدی خواهد یافت و به ۳ میلیون تن خواهد رسید. ایران در سال پیش از آن ۲.۷ میلیون تن جو تولید کرده است.

بر اساس این گزارش تولید برنج ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه خواهد شد و به ۲ میلیون تن خواهد رسید. تولید برنج ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱.۹ میلیون تن اعلام شده بود.

بر این اساس تولید سه غله مهم گندم، برنج و جو در ایران طی سال جاری میلادی با رشد ۹.۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه خواهد شد و به ۱۸.۲ میلیون تن خواهد رسید.