سامانه سماک به فرآیند تولید محصولات کشاورزی سرعت می بخشد
سامانه سماک به فرآیند تولید محصولات کشاورزی سرعت می بخشد
علایی مقدم گفت: تمامی فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی از مرحله کاشت تا ارائه به بازارهای داخل در سامانه سماک ثبت می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

سامانه سماک به فرآیند تولید محصولات کشاورزی سرعت می بخشد

علایی مقدم گفت: تمامی فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی از مرحله کاشت تا ارائه به بازارهای داخل در سامانه سماک ثبت می شود.

آقای شاهپور علایی مقدم با تاکید بر فرآیند محور شدن تولید محصولات کشاورزی گفت: براساس پروتکل‌های بین المللی تولید محصولات کشاورزی از محصول محور به سمت بستر محور تغییر یافته است.

 

به گفته او، با راه اندازی سامانه سماک تمامی فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی از مرحله قبل از کاشت، داشت تا برداشت، سورتینگ، بسته بندی، ارائه به بازارهای داخلی و خارجی در این سامانه ثبت می‌شوند.

 

علایی مقدم ادامه داد: سامانه‌ای شدن تولید محصولات به سمت پرونده سازی به فرآیند تولید محصولات کشاورزی سرعت بیشتری می بخشد.

 

رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: بکارگیری دانش و فناوری متضمن بالا بردن راندمان تولید در محصولات کشاورزی است و در حوزه محصولات کشاورزی باید انتقال یافته‌ها به درستی انجام شود.

 

معادن وزیر جهاد با اشاره به هدف مشترک سازمان حفظ نباتات و مؤسسه خاک و آب اشاره کرد و گفت: دو سازمان حفظ نباتات کشور و مؤسسه خاک و آب در سلامت محصولات کشاورزی نقش و کارکردی مهم و اساسی دارند و باید با همکاری هم کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی را توسعه دهیم.