تولید سالانه گوشت قرمز بالای ۹۰۰ هزارتن است
تولید سالانه گوشت قرمز بالای ۹۰۰ هزارتن است
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: بنابر آمار سالانه بیش از ۹۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم.

تولید سالانه گوشت قرمز بالای ۹۰۰ هزارتن است

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: بنابر آمار سالانه بیش از ۹۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم.

 

آقای مجتبی عالی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام و گوشت قرمز نداریم، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی خانوار، قدرت خرید کاهش یافته است.

به گفته او، سالانه بیش از ۹۰۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید می شود که در صورت حمایت دولت نه تنها امکان خودکفایی در داخل وجود دارد، بلکه می توان مازاد تولید دام هم به کشورهای همسایه صادر کرد.

عالی قیمت کنونی هرکیلو دام سنگین را ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و دام سبک ۱۵۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: براین اساس هرکیلو گوشت با نرخ ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزارتومان باید بدست مصرف کننده برسد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: با واگذاری امر تنظیم بازار گوشت به اتحادیه ها به سهولت می توان برای تنظیم بازار گوشت داخل و صادرات برنامه ریزی کرد.

او درباره آخرین وضعیت توزیع گوشت منجمد گفت: علی رغم آنکه گوشت های منجمد از بهترین استان های تولیدکننده در اردیبهشت و خرداد توسط پشتیبانی امور دام به جهت مازاد دام روی دست دامدار خریداری و ذخیره سازی شد، اما تقاضای چندانی برای خرید در بازار نیست. این در حالی است که کیفیت و قیمت گوشت های منجمد گوساله و گوسفند بسیار مناسب است به طوریکه قیمت هرکیلو گوشت منجمد ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارتومان است.