حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید به ۱۵ هزارتومان اصلاح شود
حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید به ۱۵ هزارتومان اصلاح شود
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت خرید تضمینی گندم باید به ۱۵ هزارتومان اصلاح شود تا شاهد جایگزینی نهاده های دامی در واحدهای دامداری و قاچاق نباشیم.

درخواست برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم:

حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید به ۱۵ هزارتومان اصلاح شود

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت خرید تضمینی گندم باید به ۱۵ هزارتومان اصلاح شود تا شاهد جایگزینی نهاده های دامی در واحدهای دامداری و قاچاق نباشیم.

آقای عطااله هاشمی گفت: از ۲ ماه مانده به تعطیلات نوروز، تقاضای جلسه شورای قیمت گذاری به وزارتخانه را دادیم که دستورالعمل تجدید نظر در قیمت گندم برگزار شود چراکه در زمان تصویب قیمت مقرر شد نرخ گندم متناسب با هزینه های تولید، نرخ ارز و قیمت های جهانی اصلاح شود تا کشاورزان متحمل زیان نشوند.

به گفته او، اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۱۵ هزارتومان اعلام نشود، گندم از بحث خبازی به سمت خوراک دام و قاچاق می رود.

هاشمی ادامه داد: علی رغم آنکه همه اعضای شورای اقتصاد اتفاق نظر دارند که باید جلسه اصلاح قیمت تشکیل شود، اما تاکنون جلسه تشکیل نشده است که در صورت عدم اعلام قیمت متناسب با هزینه های تولید، کشاورزان رغبتی به کشت ندارند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه گندم در رقابت با ۲ بخش نهاده های دامی‌و قاچاق است، گفت: با توجه به آنکه قیمت جو بالای ۱۶ هزارتومان است، بنابراین در صورت متعادل نشدن نرخ امکان استفاده به عنوان نهاده های دامی در واحدهای دامداری و مرغداری وجود دارد.

به گفته او، حداقل قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم نباید کمتر از ۱۵ هزارتومان باشد، چراکه در صورت عدم اصلاح قیمت از حیث عدم تحویل گندم و نان مردم از منابع داخل نگران هستیم.

هاشمی از آغاز برداشت گندم خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد بارش و پراکنش بارندگی پیش بینی می شود که میزان خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون تن و تولید بالای ۱۱ میلیون تن برسد .