واردات سالانه ۴۰۰ هزارتن چوب خام به کشور
واردات سالانه ۴۰۰ هزارتن چوب خام به کشور
مدیرطرح زراعت چوب گفت: سالانه به طور متوسط ۴۰۰ هزارتن چوب خام با ارزش بالغ بر ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار وارد می شود.

پورمقدم خبرداد:

واردات سالانه ۴۰۰ هزارتن چوب خام به کشور

مدیرطرح زراعت چوب گفت: سالانه به طور متوسط ۴۰۰ هزارتن چوب خام با ارزش بالغ بر ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار وارد می شود.

آقای کامران پورمقدم گفت: به طور متوسط، سالانه ۶ میلیون متر مکعب چوب مورد نیاز کشور است، درحالیکه اگر قرار باشد تمام صنایع چوب و کاغذسازی مجوز بگیرند، ظرفیت به ۱۴ میلیون متر مکعب می رسد.

 

به گفته او، اکنون ۲ تا ۲.۵ میلیون متر مکعب چوب از محل زراعت چوب تامین می شود و مابقی تا ۶ میلیون متر مکعب که مصرف صنایع در سال است، از محل مازاد و هرس باغات و چوب آلات باغی تامین می شود.

 

پورمقدم ادامه داد: طرح کاشت یک‌میلیارد درخت که در سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ در سطح ۱۵۰ هزارهکتار اجرایی خواهد شد. براین اساس طرح کاشت درختان در زراعت چوب که بخشی مربوط به اراضی اشخاص است، نهال رایگان تامین می کنیم و بخشی در اراضی مستعد دارای مالکیت ملی و دولتی است.

 

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال گفت: در استان های شمالی، زراعت چوب به سبب وضعیت مساعد بارندگی نیاز به آبیاری ندارد و می تواند بصورت دیم انجام شود. اما در مناطق خارج از شمال با استفاده از فاضلاب های شهری آبیاری می شود.

 

مدیر طرح زراعت چوب با بیان اینکه طرح های زراعت چوب حداقل در ۳۰۰ هزارهکتار باید اجرا شود، گفت: نیازهای اولیه چوبی بویژه در صنایع کاغذ، تخته خرده و نوپان برآورده می شود.

 

او درباره آخرین وضعیت واردات چوب گفت: سالانه به طور متوسط حدود ۴۰۰ هزارتن چوب خام وارد می شود که برای واردات این میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج می شود. هرچند بخشی از واردات به شکل فرآوری شده وارد می شود.