زنگ خطر خشکسالی‌های ناگهانی در اکثر مناطق خشک
زنگ خطر خشکسالی‌های ناگهانی در اکثر مناطق خشک
دانشمندان چینی دریافتند که کره زمین در حال گذار به سمت خشکسالی‌های ناگهانی مکرر است و این وضعیت ارتباط نزدیکی با تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی دارد.

چاینا دیلی:

زنگ خطر خشکسالی‌های ناگهانی در اکثر مناطق خشک

دانشمندان چینی دریافتند که کره زمین در حال گذار به سمت خشکسالی‌های ناگهانی مکرر است و این وضعیت ارتباط نزدیکی با تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ به نقل از چاینا دیلی، طبق مقاله مطالعاتی منتشر شده در مجله Science، خشکسالی‌های ناگهانی یا شروع سریع خشکسالی، در آینده گرم‌تر در اکثر مناطق بیشتر مشاهده خواهد شد.

به‌طور کلی، شروع خشکسالی چندین ماه یا حتی بیشتر طول می‌کشد اما ترکیب دمای غیرعادی بالا و کمبود شدید بارش، رطوبت خاک به سرعت کاهش می‌یابد و در عرض چند هفته منجر به خشکسالی شدید می‌شود.

این مقاله می‌گوید خشک‌سالی‌های ناگهانی مخازن کربن را به سرعت کاهش می‌دهد و می‌تواند باعث بلایایی مانند امواج گرما، آتش‌سوزی‌های جنگلی و کمبود برق شود که تهدیدی برای اکوسیستم‌ها و توسعه اجتماعی-اقتصادی است.

تیمی از دانشگاه علوم و فناوری اطلاعات نانجینگ چین تحقیقاتی را بر اساس داده‌های مربوط به رویدادهای خشکسالی بین سال‌های ۱۹۵۱ و ۲۰۱۴ انجام داده است. آنها شروع سریع خشکسالی‌ها را در سراسر جهان مشاهده کردند که نشان‌دهنده گذار جهانی به سمت خشکسالی‌های ناگهانی مکرر است.

یوان زینگ، رهبر این تیم تحقیقاتی گفت: نتایج این مطالعه نشان می دهد که این گذار به طور قابل توجهی با تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی، مانند انتشار گازهای گلخانه ای و ذرات معلق در هوا مرتبط است.

یوان گفت، تحقیقات بیشتر پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۱۰۰، در آینده‌ای گرمتر، این گذار به اکثر مناطق خشکی جهان گسترش خواهد یافت.