دیدار تشکلهای واردکننده و تولید کننده با معاون ارزی بانک مرکزی 
دیدار تشکلهای واردکننده و تولید کننده با معاون ارزی بانک مرکزی 
بنا به گزارش دکتر توکلی دبیر انجمن واردکنندگان دارو، واکسن و افزودنی های دامپزشکی امروز سوم‌ مهر ماه تعدادی از تشکلهای وارد کننده و تولید کننده در اتاق بازرگانی تهران با دکتر آرام معاون ارزی بانک مرکزی دیدار و مشکلات و درخواست های خود را مطرح کردند. 

دیدار انجمن واردکنندگان داروهای دامپزشکی و معاون ارزی بانک مرکزی؛

دیدار تشکلهای واردکننده و تولید کننده با معاون ارزی بانک مرکزی

بنا به گزارش دکتر توکلی دبیر انجمن واردکنندگان دارو، واکسن و افزودنی های دامپزشکی امروز سوم‌ مهر ماه تعدادی از تشکلهای وارد کننده و تولید کننده در اتاق بازرگانی تهران با دکتر آرام معاون ارزی بانک مرکزی دیدار و مشکلات و درخواست های خود را مطرح کردند.

انجمن واردکنندگان داروهای دامپزشکی نیز درخواست خود مبنی بر تسریع در تخصیص و تامین ارز اقلام دارویی دامپزشکی منتقل شده به گروه ۲۲ ارزی را مطرح نمود و سپس دکتر آرام‌ در اظهارات خود اعلام نمود که در خصوص تامین ارز غذا و دارو و اقلام کشاورزی ما طبق اعلام نظر دستگاه و اولویت وزارت جهاد کشاورزی عمل می کنیم و از نظر بانک مرکزی دارو و غذا در اولویت بالایی قرار دارد.ایشان در پاسخ به مشکلات کارگزاری نیکو اظهار داشت در دو ماهه اخیر مشکلات و نابسامانی هایی در نقل و انتقال ارزی و کارگزاری نیکو داشته ایم که تا حد زیادی مرتفع شده است. دکتر آرام در پاسخ به درخواست دبیر انجمن واردکنندگان دارو و واکسن و افزودنی‌های دامپزشکی مبنی بر تخصیص و تامین ارز اقلام دامپزشکی با توجه به عدم تخصیص ارزترجیحی در ۷ ماه گذشته اعلام نمود تخصیص و تامین ارز اقلام دارویی با اولویت زمانی انجام خواهد شد.