جلسه مشترک بررسی زمینه های انتقال تکنولوژی موسسه رازی به کشور مالزی برگزار شد
جلسه مشترک بررسی زمینه های انتقال تکنولوژی موسسه رازی به کشور مالزی برگزار شد
زمینه ها و ظرفیت های موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای انتقال دانش و فناوری به کشور مالزی و کشورهای (آ سه آن) در جلسه ای مشترک با حضور رایزن علمی فناوری جنوب شرق آسیا مورد بررسی قرار گرفت.

روابط عمومی موسسه رازی:

جلسه مشترک بررسی زمینه های انتقال تکنولوژی موسسه رازی به کشور مالزی برگزار شد

 

زمینه ها و ظرفیت های موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای انتقال دانش و فناوری به کشور مالزی و کشورهای (آ سه آن) در جلسه ای مشترک با حضور رایزن علمی فناوری جنوب شرق آسیا مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ به نقل از روابط عمومی موسسه رازی جلسه وبیناری مشترک معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی ، دکتر رایناک قادری سرپرست روابط بین الملل و همچنین مدیران حوزه تحقیقات و پژوهش این مجموعه با دکتر محسن صراف، رایزن علمی فناوری جنوب شرق آسیا برگزار شد که این جلسه با محوریت انتقال تکنولوژی و فعالیت های تحقیقاتی موسسه رازی به کشورهای (آ سه آن) و به ویژه کشور مالزی بود که اخیرا ضمن بازدید از موسسه خواستار گسترش روابط تجاری و علمی با رازی بودند.

 

 

 

دکتر سهیلا مرادی بیدهندی معاون تحقیقات وفناوری موسسه رازی ضمن استقبال از توسعه روابط علمی و تجاری با کشورهای (آ سه آن) و مالزی اظهار کرد: در حوزه انتقال دانش و تکنولوژی و نیز تحقیقات بیماری های دام و طیور و واکسن هایی که توسط موسسه رازی تولید می شود، امکان همکاری وجود دارد چراکه ظرفیت های بسیار خوبی در موسسه رازی در این زمینه وجود دارد که از جمله آن می توان به وجود آزمایشگاه رفرانس آبله گوسفند و بز در موسسه رازی اشاره کرد.

 

 

 

دکتر علیرضا یوسفی مدیر پژوهش، آموزش و تجاری سازی موسسه رازی نیز با تاکید بر اینکه رازی در زمینه تولید واکسن های پزشکی و دامپزشکی مجموعه ای فناور محور است، گفت: این تولیدات در حوزه فرآورده های بیولوژیک علاوه بر حفظ ایمنی و سلامت در ایران، کشورهای همسایه را نیز بهره مند ساخته است.

 

 

 

پیگیری عضویت موسسه رازی در میز حوزه علم و فناوری در جنوب شرق آسیا، پیگیری توافقات به عمل آمده حین حضور وزیر کشاورزی مالزی در موسسه رازی، ضرورت شناسایی و اطلاعات کامل از نیازمندی های تکنولوژی و بازار این کشورها، بحث و بررسی در مورد جزئیات زمینه های همکاری های مشترک، انتقال تکنولوژی، شرکای تجاری، رصد نیازهای منطقه و تطابق دادن نیازمندی ها با شبکه سازی و تبادل تکنولوژی از موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت.