تاج پادشاهی جهانی گوشت به برزیل رسید
تاج پادشاهی جهانی گوشت به برزیل رسید
داده‌های آماری مؤسسه جغرافیا و آمار برزیل (IBGE) نشان می‌دهد، رکوردهای کشتار برزیل آن را به پادشاه جهانی گوشت تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳ اداره سرشماری ملی برزیل:

تاج پادشاهی جهانی گوشت به برزیل رسید

داده‌های آماری مؤسسه جغرافیا و آمار برزیل (IBGE) نشان می‌دهد، رکوردهای کشتار برزیل آن را به پادشاه جهانی گوشت تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳ اداره سرشماری ملی منتشر شد، شرکت‌های گوشت برزیلی حجم بی‌سابقه‌ای از مرغ را فرآوری کردند و دومین سطح کشتار گاو در تاریخ را به ثبت رساندند.

داده‌های تازه موسسه جغرافیا و آمار برزیل تأیید می‌کند که کشور آمریکای جنوبی که بزرگترین تامین‌کننده گوشت گاو و مرغ در جهان است، در موقعیت خوبی برای حفظ یا گسترش سهم خود از تجارت جهانی گوشت قرار دارد.

شرکت‌های گوشت برزیلی به صدها مشتری در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهند که چین و خاورمیانه از جمله مقاصد اصلی صادرات گوشت برای تولید غلات و گوشت هستند. موسسه جغرافیا و آمار برزیل گفت کشتار گاو در برزیل که حدود یک چهارم تجارت جهانی گوشت گاو را در اختیار دارد، تقریباً ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و در ادامه سال ۲۰۲۲ رشد کرد و به ۳۴.۰۶ میلیون راس رسید.

موسسه جغرافیا و آمار برزیل اعلام کرد که این کشور در سال گذشته ۲.۰۱ میلیون تن گوشت تازه صادر کرد که یک رکورد بی سابقه است. فقط ایالات‌متحده بیش از برزیل گوشت گاو تولید می‌کند اما در آنجا، موجودی‌های پایین گاو در سه ماهه اخیر تولیدکنندگان گوشت، در برزیل را به چالش کشیده است.

داده ها نشان داد که حتی با افزایش کشتار گاو در سال گذشته، برزیل همچنان یکی از بزرگ ترین گله های گاو جهان را با بیش از ۲۳۰ میلیون راس دارد.

بر اساس داده‌های تجاری گردآوری‌شده برزیل در تجارت جهانی گوشت مرغ بسیار رقابتی است و ۳۷ درصد از کل فروش جهانی را در اختیار دارد. موسسه جغرافیا و آمار برزیل عنوان کرد که کشتار مرغ در سال گذشته رکورد ۶.۲۸ میلیارد بوده است.