بازدید هیات کشاورزی ایران از موسسه «استاندارد طبیعی» چین
بازدید هیات کشاورزی ایران از موسسه «استاندارد طبیعی» چین

هیات اعزامی ایران مرکب از رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، شریعتی مقدم نایب رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده های غذایی و هیات همراه از موسسه استاندارد طبیعی چین بازدید کرد. این موسسه یکی از بزرگترین آزمایشگاه های آسیا در زمینه گیاهان دارویی و زعفران است. در این جلسه محمدعلی رضایی رئیس […]

هیات اعزامی ایران مرکب از رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، شریعتی مقدم نایب رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده های غذایی و هیات همراه از موسسه استاندارد طبیعی چین بازدید کرد.

این موسسه یکی از بزرگترین آزمایشگاه های آسیا در زمینه گیاهان دارویی و زعفران است.

در این جلسه محمدعلی رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به گفت وگو با طرف چینی پرداخت و درباره سطح تحقیقات و توسعه پیشرفته این مرکز در زمینه کشت و فرآوری انواع گیاهان دارویی تبادل نظر کرد.

تکنیک های نوین موسسه برای اطمینان از خلوص و کارایی گیاهان دارویی، روش های نوآورانه آنها برای تولید زعفران و مزایای بالقوه سلامتی این محصولات از دیگر محورهای مورد بحث طرفین بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران همچنین بر لزوم همکاری دو طرف با تمرکز بر ادغام میراث غنی گیاهان دارویی ایران با تخصص علمی مرکز چینی تاکید کرد و هدف از آن را پیشبرد تحقیقات، ارتقای کیفیت محصول و گسترش دسترسی به بازار در بخش‌های کشاورزی و دارویی هر دو کشور برشمرد.