سرمایه‌گذاری ۳۰ همتی بخش خصوصی در شیلات
سرمایه‌گذاری ۳۰ همتی بخش خصوصی در شیلات
از ۱.۴ میلیون تن تولید آبزیان عبور کرده‌ایم که نشان دهنده پتانسیل شیلات است.

رییس سازمان شیلات ایران، از سرمایهگذاری ۳۰ همتی طی دو سال گذشته در این حوزه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کشاورزی ایران(اگنا) از وزارت جهاد کشاورزی، سیدحسین حسینی معاون وزیر جهاد کشاورزی در جشنواره ملی رهاسازی بچه‌ماهیان استخوانی، خاویاری، دریایی و میگوی دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و آب‌های داخلی که به میزبانی استان گیلان برگزار شد، گفت: در گزارش ۲۰۲۱ سازمان خواربار جهانی تاکید شده که باید پروتئین مصرفی توسط آبزیان تامین شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر پروتئین مصرفی از آبریان ۹ گرم است که باید به ۴۳ گرم پروتئین براساس برنامه امنیت غذایی مصوب شورای انقلاب فرهنگی برسد.

رییس سازمان شیلات ایران با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده در خصوص آبزیان، تصریح کرد: ۲.۶ میلیون تن تولید آبزیان برنامه‌ریزی شده که در دولت سیزدهم با مشارکت مردم در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: از ۱.۴ میلیون تن تولید آبزیان عبور کرده‌ایم که نشان دهنده پتانسیل شیلات است.

حسینی از سرمایه‌گذاری ۳۰ همتی طی دو سال گذشته در حوزه شیلات خبر داد و افزود: ۹۵ درصد آورده این سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی انجام شده که نشان از پتانسیل موجود در این بخش دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به امکان تولید محصولات شیلات در اقلیمهای متفاوت، یادآور شد: آبزیان کم‌آب‌برترین پروتئین را داشته و باید امکان‌سنجی در این حوزه انجام شود.

به گفته وی، تولید در این بخش به لحاظ محیط زیستی به دلیل عدم تولید گازهای گلخانه‌ای و همچنین سلامت بیولوژیکی دارای اهمیت بسیاری است.

حسینی با تاکید بر این که باید در حوزه تولید با رشد تولید و خوداتکایی به امنیت غذایی برسیم، تصریح کرد: باید برای پایداری در بهره‌برداری از دریا از مهمترین نهاده یعنی دانش بهره ببریم.

وی ضمن تشکر از بهره‌برداران و صیادان به دلیل همراهی در تکثیر طبیعی و نیمهطبیعی افزود: ۵۰ میلیون قطعه تکثیر طبیعی و نیمهطبیعی با مشارکت جامعه صیادی کشور صورت گرفته است.