آرشیو : اخلاقیات
  • یادداشت _ بعضی از رؤسا پا را فراتر گذاشته و به مدیران حوزه ریاست در حد یک قائم مقام اختیارات داده و دیگر مدیر امروز مثل سال های گذشته یعنی قبل از دولت سازندگی، با لباس های ساده و بی آلایش پذیرای کسی نیست و کلا وقت ملاقات با حدی را ندارد و اگر آفت سرمستی به سازمانی بزند اول و آخر مدیرکل حوزه مدیریت یا حوزه ریاست همه کاره هستند و ایشان است که تصمیم شخصی می گیرد کسی ملاقات داشته باشد یا خیر.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, 17 شهریور
[ajax_dropdown 85]