آرشیو : زایلو-الیگوساکاریدها
  • خبر _ آیا می توان با استفاده از افزودنی های پری بیوتیک در رژیم های غذایی مرغ تخمگذار، بهبودی در تولید مرغ ایجاد کرد و مصرف آنتی بیوتیک را به میزان قابل توجهی کاهش داد؟ برنده جایزه علمی و نوآوری دانشگاه نیوانگلند 2021 در حال تحقیق در این زمینه است.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, 30 فروردین
[ajax_dropdown 85]