جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
کاهش عوارض صادراتی گندم و جو و افزایش عوارض ذرت روسیه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ۵ ام الى ١١ ام ماه آوریل را اعلام کرد؛

کاهش عوارض صادراتی گندم و جو و افزایش عوارض ذرت روسیه

بر این اساس اطلاع وزارت کشاورزی روسیه،  شاهد کاهش عوارض صادراتی گندم  به ۵،١٧٩ روبل و افزایش قابل توجه عوارض ذرت  به ۲۹۴۳ روبل و از طرفى کاهش عوارض جو به ۷۸۹ روبل خواهیم بود.