کاهش عوارض صادراتی گندم و جو و افزایش عوارض ذرت روسیه
کاهش عوارض صادراتی گندم و جو و افزایش عوارض ذرت روسیه
بر این اساس اطلاع وزارت کشاورزی روسیه،  شاهد کاهش عوارض صادراتی گندم  به ۵،١٧٩ روبل و افزایش قابل توجه عوارض ذرت  به ۲۹۴۳ روبل و از طرفى کاهش عوارض جو به ۷۸۹ روبل خواهیم بود.

 

وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ۵ ام الى ١١ ام ماه آوریل را اعلام کرد؛

کاهش عوارض صادراتی گندم و جو و افزایش عوارض ذرت روسیه

بر این اساس اطلاع وزارت کشاورزی روسیه،  شاهد کاهش عوارض صادراتی گندم  به ۵،١٧٩ روبل و افزایش قابل توجه عوارض ذرت  به ۲۹۴۳ روبل و از طرفى کاهش عوارض جو به ۷۸۹ روبل خواهیم بود.

پیش بینی صادرات گندم از روسیه در ماه مارچ سال جارى با احتساب کشورهای اورآسیا (EAEU) از ابتدای فصل به رکورد ۴.٨ میلیون تن افزایش یافته است (رکورد قابل توجه بعد از اکتبر سال ٢٠٢٢ که صادرات گندم به ۴.٧٩ میلیون تن رسیده بود). در عین حال، به طور کلی صادرات انواع غلات در ماه مارچ سال جارى به ۶.٠۵ میلیون تن رسبده بود که از سپتامبر سال ٢٠٢٠، بیشترین میزان صادرات ماهانه میباشد. لازم به ذکر است که علاوه بر گندم، ذرت نیز با صادرات در حدود ٩٠٠ هزار تن، دومین رکورد میزان صادرات ماهانه بعد از ماه مارچ سال ٢٠٢١ میباشد.

از ابتدای فصل زراعى جارى، حدود ٣.۵ میلیون تن ذرت صادر شده که نسبت به فصل گذشته یک میلیون تن بیشتر است. از علل قابل توجه این افزایش حجم صادرات ذرت، میتوان رکورد برداشت و افزایش چند برابری عرضه به کشورهایی مانند ترکیه، چین، لیبی و آذربایجان را در نظر گرفت. در نظر داشته باشیم که در سال زراعى جارى، برای اولین بار صادرات ذرت به عربستان و امارات انجام شد.

پیش بینی صادرات گندم براى ماه جارى میلادى با احتساب کشورهای اوراسیا ۴.۴٩ میلیون تن است. این میزان کمتر از ماه مارچ پیش بینى میشود که دلیل آن کاهش احتمالى صادرات به قزاقستان با توجه به ممنوعیت حمل و نقل جاده ای است.

در زیر، مقایسه اى از روند قیمت گندم امریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا را تحویل بنادر داریم.

  • نویسنده : محمد مسعودی
  • منبع خبر : یاشار