آرشیو : قرارداد آتی
  • خبر _ شرایط آب و هوایی در مناطق عمده تولید غلات،تعیین کننده روند وقایع در بازار غلات است، به ویژه خشکسالی در برزیل تأثیرزیادی روی این بازار گذاشته است.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, 19 اردیبهشت
[ajax_dropdown 85]