آرشیو : قیمت های جدید فسفات
  • سعیدیان- مجمع تولیدکنندگان کلسیم فسفات -فسفر ایران توسط دبیر مجمع تولیدکنندگان دی و مونو کلسیم فسفات صورت گرفت؛
    قیمت های جدید دی و مونو کلسیم فسفات برای سال ۹۹ اعلام شد
    خبر _ مجمع تولیدکنندگان دی و مونو ‌کلسیم فسفات با ارسال نامه ای به اعضای خود قیمت مصوب مونو و دی کلسیم فسفات را برای سال 1399 تعیین کرد.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, 25 فروردین
[ajax_dropdown 85]