واکسیناسیون بیش از ۲۰۰ هزار قطعه طیور روستایی بر علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل در یک دوره ۱۶ روزه انجام می شود . به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان واکسیناسیون بیش از ۲۰۰ هزار قطعه طیور روستایی بر علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن مقاوم […]

واکسیناسیون بیش از ۲۰۰ هزار قطعه طیور روستایی بر علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل در یک دوره ۱۶ روزه انجام می شود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان واکسیناسیون بیش از ۲۰۰ هزار قطعه طیور روستایی بر علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت نیوکاسل در یک دوره ۱۶ روزه انجام می شود .

معاون سلامت دامپزشکی استان کردستان با اعلام این خبر گفت ؛ در راستای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی طرح واکسیناسیون طیور روستایی بر علیه بیماری نیوکاسل از تاریخ ۲۶/۷/۹۶ لغایت ۱۱/۸/۹۶ در سطح استان اجرا و ۳۰ درصد روستاهای استان که احتمال وقوع بیماری در آنها زیاد است تحت پوشش قرار می گیرند .

دکتر مخدوم افزود هدف از اجرای این طرح کنترل و پیشگیری از بیماری نیوکاسل در طیور روستایی ، جلوگیری از انتشار بیماری به واحدهای صنعتی ، کاهش خسارت ناشی از بیماری نیوکاسل و کمک به اقتصاد خانوارهای روستایی می باشد .

گفتنی است بیماری نیوکاسل بیماری ویروسی است که می تواند باعث تلفات زیاد و کاهش تولید در طیور صنعتی و روستایی شود . طیور روستایی از مخازن مهم ویروس نیوکاسل هستند بنابراین کنترل بیماری در آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .