لزوم توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای ارزیابی بیمار‌ی‌های دامی
لزوم توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای ارزیابی بیمار‌ی‌های دامی

لزوم توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای ارزیابی بیمار‌ی‌های دامی رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: اکنون زمان این است تا مشکلات منطقه‌ای بیماریها با همکاری و همراهی همه کشورها برطرف شود. به گزارش‌ پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از ایلنا، علیرضارفیعی پور رئیس‌سازمان دامپزشکی‌کشور، با بیان این که در شرایط فعلی لازم است تا […]

لزوم توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای ارزیابی بیمار‌ی‌های دامی

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: اکنون زمان این است تا مشکلات منطقه‌ای بیماریها با همکاری و همراهی همه کشورها برطرف شود.

به گزارش‌ پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از ایلنا، علیرضارفیعی پور رئیس‌سازمان دامپزشکی‌کشور، با بیان این که در شرایط فعلی لازم است تا توسعه همکاریهای بین‌المللی با الگوبرداری از کشور های موفق، استفاده از تجارب و دانشهای جدید در روند تشخیص، پایش و ارزیابی بیماریهای دامی و ارزیابی عملکرد کنترلی در دست اجرا، اجرای قرنطینه دامی در نواحی مرزی همراه با مدیریت تردد دام، تبادل اطلاعات و بررسی روند بیماری در منطقه و برقراری سرویلانس منطقه ای بر اساس روند اپیدمیولوژی بیماری های خاص در منطقه افزایش یابد.

وی با بیان اینکه توسعه همکاریها مهمترین راهکار برای کاهش مخاطرات بیماری های فرامرزی و بیماری های واگیردار و رسیدن به مرحله کنترلی بیماری در جهان خواهد بود،اظهار کرد:در شرایط حال‌حاضر مهمترین برنامه جامع سازمان دامپزشکی کشور کنترل، مبارزه و مراقبت بیماری های واگیر و استراتژیک دام و طیور و تامین بهداشت دام و فراورده های خام دامی بوده است.

رییس سازمان دامپزشکی کشور افزود: در این راستا همسو با برنامه های جهانی،برنامه کنترل و ریشه کنی بیماری های طاعون نشخوارکنندگان کوچک و کنترل تب برفکی تا سال ۲۰۳۰ در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور بوده که تحقق این مهم جز در سایه حمایت، مشارکت و همسویی تمام اقشار مرتبط با دام و اقدام همسو و همزمان با کشور های منطقه و تبادل اطلاعات بیماری های دامی و برگزاری نشست های منطقه ای میسر نخواهد بود.

رفیعی پور با بیان اینکه جهانی فکر کردن و منطقه ای عمل کردن برای مدیریت و کنترل بیماری های مورد اشاره ضروری است،گفت:الگوبرداری از اقدامات موفق کشورها در نشست های منطقه ای باید مورد توجه قرار گیرد لذا :لازم است تا با تبادل تجربیات مشکلات و چالش های پیش رو کنار زده شود.

وی افزود: منطقه ای که ما در آن حضور داریم و مسوولیت برنامه ریزی جهت کنترل بهداشت دام و فراورده های خام دامی برعهده ما است حدود هفت درصد جمعیت گاو و گوسفند جهان را به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه حفظ سلامتی دام ها برای توسعه دامداری ضرورت دارد،تاکید کرد: تبدیل شدن جهان به یک دهکده جهانی، کنترل بیماری‌های فرامرزی را با مشکل مواجه کرده است و یا خواهد کرد.

گفتنی است؛ که در ادامه جلسه کارگروه‌های اپیدمیولوژی با ریاست پاکستان، آزمایشگاه و تشخیص با ریاست ایران و قرنطینه دامی به ریاست افغانستان تشکیل و پس از مباحث فنی و تخصصی جمع بندی و بیانیه پایانی کار گروه ها فردا صبح ارائه خواهد شد.