با تحلیل نتایج حاصل از مطالعه وضعیت بیماری بروسلوز در خصوص بازنگری در طرح مبارزه با بروسلوز در استان تصمیم گیری می شود. معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین اعلام داشت: در راستای اجرای طرح بررسی وضعیت بیماری بروسلوز در جمعیت دام سنگین و سبک استان، طرح مطالعه مقطعی بروسلوز در تعداد ۲۶ روستای […]

با تحلیل نتایج حاصل از مطالعه وضعیت بیماری بروسلوز در خصوص بازنگری در طرح مبارزه با بروسلوز در استان تصمیم گیری می شود.
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین اعلام داشت: در راستای اجرای طرح بررسی وضعیت بیماری بروسلوز در جمعیت دام سنگین و سبک استان، طرح مطالعه مقطعی بروسلوز در تعداد ۲۶ روستای استان با نمونه گیری از ۲هزار و ۶۰۰ رأس گوسفند و بز و ۹۱۰ رأس گاو از تاریخ ۱/۹/۹۵ اجرا می شود.
دکتر علیرضا اکبرشاهی افزود: پس از بررسی نتایج کسب شده و با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور نسبت به بازنگری در طرح مبارزه با بروسلوز در استان تصمیم گیری می شود بطوریکه بسته به درصد شیوع بیماری تست و کشتار دامهای بیمار و یا افزایش میزان واکسیناسیون در دستور کار قرار خواهد گرفت.