ازابتدای خرداد سال جاری تا کنون تعداد ۲۷۰ نمونه انواع خوراک دام و طیور به آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان جهت اندازه گیری میزان فلزات سنگین ارسال شده است. دکتر محمود رضا وفایی مدیر کل دامپزشکی استان در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت موضوع استاندارد در خوراک دام و طیور و نهاده […]

ازابتدای خرداد سال جاری تا کنون تعداد ۲۷۰ نمونه انواع خوراک دام و طیور به آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان جهت اندازه گیری میزان فلزات سنگین ارسال شده است.

دکتر محمود رضا وفایی مدیر کل دامپزشکی استان در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت موضوع استاندارد در خوراک دام و طیور و نهاده های دامی  وارداتی و صادراتی ،اندازه گیری میزان فلزات سنگین موجود در انواع خوراک دام و طیور آزمایشگاه مرکزی استان از ابتدای خرداد ماه سال جاری اقدام به راه اندازی بخش اندازه گیری فلزات نموده است که علاوه بر نمونه های داخل استان ،نمونه های خارج استان نیز به این بخش ارسال و مورد آزمایش قرار می گیرد، در همین راستا تا کنون تعداد ۲۷۰ نمونه به  آزمایشگاه مرکزی ارسال شده و میزان فلزاتی همچون سرب،جیوه ،کادمیوم و آرسنیک بر روی این نمونه ها اندازه گیری و گزارش شده است.

وفایی افزود: با توجه به اهمیت استفاده از غذای سالم و نقش اساسی سازمان دامپزشکی کشور در تضمین کیفیت غذای مصرفی دام  که به طور غیر مستقیم به مصرف انسانی منتج می گردد میزان استاندارد این فلزات در خوراک دام و طیور نقش حیاتی و اساسی دارد.