محاسبه کود مصرفی در بخش کشاورزی براساس سطح زیرکشت و عملکرد محصولات
محاسبه کود مصرفی در بخش کشاورزی براساس سطح زیرکشت و عملکرد محصولات

مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد: محاسبه کود مصرفی در بخش کشاورزی براساس سطح زیرکشت و عملکرد محصولات مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای محاسبه کود موردنیاز کشور، تمام داده های مربوط به سطح زیرکشت و عملکرد مورد انتظار محصولات کشاورزی، طی گزارشی جمع بندی و به موسسه خاک و […]

مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد:

محاسبه کود مصرفی در بخش کشاورزی براساس سطح زیرکشت و عملکرد محصولات

مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای محاسبه کود موردنیاز کشور، تمام داده های مربوط به سطح زیرکشت و عملکرد مورد انتظار محصولات کشاورزی، طی گزارشی جمع بندی و به موسسه خاک و آب ارسال می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شمس الله ملازاده اظهار کرد: برای محاسبه کود موردنیاز کشور، تمام داده های مربوط به سطح زیرکشت و عملکرد مورد انتظار محصولات کشاورزی، طی گزارشی جمع بندی و به موسسه خاک و آب ارسال می شود.

او افزود: یک تیم تحقیقاتی با سطح علمی بالا در این موسسه، براساس گزارش ارائه شده و با انجام محاسبات لازم، تحلیل و جمع بندی نهایی خود را در خصوص انواع کودهای موردنیاز کشاورزی در کشور به معاونت زراعت اعلام می کند.

ملازاده با بیان اینکه معاونت زراعت با دریافت این اطلاعات، میزان مصرف انواع کودهای کشاورزی را تحلیل می کند، افزود: با توجه به منابع مالی و طرح زراعی سال جدید، برنامه تامین و تدارک کود موردنیاز کشور تنظیم و برای اجرا به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابلاغ می شود.

معاون امورفنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس برنامه ابلاغ شده توسط معاونت زراعت و با در نظر گرفتن اولویت تامین کود از منابع داخلی نسبت به تامین کود اوره از شرکت های پتروشیمی اقدام می کند.

وی افزود: همچنین این شرکت مناقصات داخلی مختلف در طول سال، جهت تامین کودهای فسفاته و پتاسه برگزار می کند.

او ادامه داد: به این ترتیب، حدود ۹۰ درصد کود موردنیاز برنامه ابلاغ شده توسط معاونت زراعت، از منابع داخلی تامین می شود.