بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مردم سه استان گیلان، البرز و مازندران بیشترین رشوه را به ادارات دولتی داده‌اند…این خبر سوژه کارتون امروز علیرضا پاکدل در خبرآنلاین شد.  

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مردم سه استان گیلان، البرز و مازندران بیشترین رشوه را به ادارات دولتی داده‌اند…این خبر سوژه کارتون امروز علیرضا پاکدل در خبرآنلاین شد.