مازندران: ثبت ۵۹۲ هزار قطعه جوجه ریزی در سوادکوه شمالی مدیر جهاد‌‌ کشاورزی سوادکوه شمالی با بیان اینکه پاییز امسال ، ۵۹۲ هزار قطعه جوجه ریزی در سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور ( سماصط ) این شهرستان ثبت شد گفت : این تعداد جوجه ریزی در ۲۲ واحد مرغداری گوشتی این شهرستان انجام شد. حکمت […]

مازندران: ثبت ۵۹۲ هزار قطعه جوجه ریزی در سوادکوه شمالی

مدیر جهاد‌‌ کشاورزی سوادکوه شمالی با بیان اینکه پاییز امسال ، ۵۹۲ هزار قطعه جوجه ریزی در سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور ( سماصط ) این شهرستان ثبت شد گفت : این تعداد جوجه ریزی در ۲۲ واحد مرغداری گوشتی این شهرستان انجام شد.

حکمت شعار ، یکپارچه سازی و مدیریت اطلاعات واحدهای تولیدی صنعتی در بخش مرغ مادر گوشتی و جوجه کشی، اصلاح فضای کسب و کار در صنعت طیور، مدیریت تولید و تنظیم بازار گوشت مرغ و جوجه یک روزه و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا را از اهداف کلی سامانه سماصط برشمرد و پیش بینی کرد با این تعداد جوجه ریزی، هـزار و ۵۰ تن گوشت سفید در سوادکوه شمالی تولید و به بازار مصرف عرضه شود.