کاهش تولید جو
کاهش تولید جو
پیش‌بینی تولید جهانی جو برای سال‌های ٢٠٢٣/٢٠٢٤ با كاهش  مورد بازنگری قرار گرفته است که نشان‌دهنده تجدیدنظرهای نزولی قابل توجه در برآوردهاى ميزان كل تولید جو برای کانادا، اتحادیه اروپا و روسیه است. در حال حاضر، تولید جهانی جو ١٤٣ میلیون تن پیش بینی شده است که ٦ درصد نسبت به سال ٢٠٢٢/٢٠٢٣ کاهش  داشته است.

نگاهى به وضعیت بازار جو داشته باشیم؛

کاهش تولید جو

پیش‌بینی تولید جهانی جو برای سال‌های ٢٠٢٣/٢٠٢۴ با کاهش  مورد بازنگری قرار گرفته است که نشان‌دهنده تجدیدنظرهای نزولی قابل توجه در برآوردهاى میزان کل تولید جو برای کانادا، اتحادیه اروپا و روسیه است. در حال حاضر، تولید جهانی جو ١۴٣ میلیون تن پیش بینی شده است که ۶ درصد نسبت به سال ٢٠٢٢/٢٠٢٣ کاهش  داشته است.

عرضه جو هم به نظر کمترین میزان در پنج سال اخیر خواهد بود. میزان ذخایر نهائى جو هم در پایین ترین میزان طى سال هاى قبل، خواهد بود. در بازار معاملات، اردن حدود ۶٠ هزار تن جو جهت حمل در نیمه دوم ماه فوریه را به قیمت ٢۵۴ دلار خریداری کرده که به نظر معامله ای مطلوب بود. تونس هم جهت دوره حمل از ۵ سپتامبر تا ۵ اکتبر جهت خرید ۵٠ هزار تن جو، مناقصه برگزار کرده است. نکته قابل توجه و تاثیر گذار در بازار، خرید حدود ١٠ محموله جو استرالیا توسط چین پس از حذف عوارض صادرات اعمالى بر جو استرالیا میباشد که به نظر اولین محموله هم بنادر استرالیا را به مقصد چین، ترک کرده است. خریدهای چین از استرالیا با قیمت حدود ٢٨٠ دلار تحویل بنادر چین شکل گرفته است. جو مالت هم به قیمت حدود ٣٣٠ دلار تحویل بنادر چین فروخته شد. قیمت جو مالتینگ فرانسه و بریتانیا در حدود ٣١٠ یورو (٣٢٨ دلار) است، در حالی که جو دانمارک کمی ارزان تر است.
در امریکا، پیشرفت برداشت جو در حدود ۶١ درصد اعلام شده است. اداره آمار کانادا هم تخمین محصول جو را با کاهش ٧.٩ میلیون تن تقریبا در راستاى انتظارات بازار اعلام کرد.
در زیر، روند قیمت جو استرالیا (دلار استرالیا) را تحویل بنادر استرالیا طى ٣ سال قبل، بررسى میکنیم.