آرژانتین هم استفاده از محصولات دامی حاوی کلستین را ممنوع کرد
آرژانتین هم استفاده از محصولات دامی حاوی کلستین را ممنوع کرد

در راستای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی در جهان؛ آرژانتین هم استفاده از محصولات دامی حاوی کلستین را ممنوع کرد آرژانتین «تولید، توزیع، واردات، استفاده و مالکیت محصولات دامی حاوی ماده فعال کلستین و نمک های آن» را ممنوع کرد. به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از Allaboutfeed، […]

در راستای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی در جهان؛

آرژانتین هم استفاده از محصولات دامی حاوی کلستین را ممنوع کرد

آرژانتین «تولید، توزیع، واردات، استفاده و مالکیت محصولات دامی حاوی ماده فعال کلستین و نمک های آن» را ممنوع کرد.

به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از Allaboutfeed، آرژانتین این اقدام را در پی فراخوان سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای مقابله با مقاومت میکروبی و توصیه سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) برای استفاده اختیاری از این ماده انجام داد.

این ممنوعیت توسط سرویس ایمنی و کیفیت ملی آرژانتین (Senasa) که یک سازمان مستقل دولتی است، اعلام شد. این مصوبه به دلیل خسارات سنگینی انسانی، حیوانی و اقتصادی که مقاومت ضدمیکروبی سالانه در سراسر جهان ایجاد می کند، صادر شده است.

سازمان بهداشت جهانی کلستین و نمک هایش را با توجه به اهمیت آن، به عنوان آخرین ابزار درمان در شرایط ویژه معرفی می کند که باید برای درمان انسانی حفظ شود.

 

مقاومت به کلستین در حیوانات قابل توجه است

افزون بر این، برنامه ملی نظارت بر مقاومت ضدمیکروبی، مطالعاتی را انجام داد که در آن سطوح مقاومت به کلستین در حیوانات قابل توجه بود.

این نتایج نشان می دهد، باید از به کارگیری این ماده و نمک های آن در حیواناتی که برای مصرف انسان پرورش می یابند، جلوگیری شود تا اثربخشی آن در درمان عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم در انسان از بین نرود.