استفاده از کارت بازرگانی برای تجارت در دنیا منسوخ شده است
استفاده از کارت بازرگانی برای تجارت در دنیا منسوخ شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از تسنیم، حمیدرضا صالحی افزود: استفاده از کارت بازرگانی برای واردات و صادرات در تمامی ممالک جهان بجزء ایران و چند کشور دیگر منسوخ شده است. وی همچنین اظهارداشت: ایران به دلیل مشکلاتی که دارد به خصوص در زمینه نوع استفاده از سیستم ارزی هنوز […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از تسنیم، حمیدرضا صالحی افزود: استفاده از کارت بازرگانی برای واردات و صادرات در تمامی ممالک جهان بجزء ایران و چند کشور دیگر منسوخ شده است.

وی همچنین اظهارداشت: ایران به دلیل مشکلاتی که دارد به خصوص در زمینه نوع استفاده از سیستم ارزی هنوز باکارت بازرگانی امور مربوط به واردات و صادرات را کنترل و پایش می کندتا لطماتی به نظام اقتصادی مملکت وارد نشود به سبب همین باید به یکسری محدودیت ها تن دهد.

نائب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: بطورکلی اعتقاد تمامی فعالان اقتصادی مبتنی بر اینکه روزی این کارت ها جمع آوری شود بنابراین رسیدن هرچه سریعتر به چنین روزی خوب بهتر خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا تعیین محدودیت برای تخصیص ارز به دارندگان کارت بازرگانی جدید در نظر گرفته شده و این تصمیم چه آثاری خواهد داشت، افزود: بحث اهلیت در مصوبات اخیر ستاد اقتصادی مطرح بوده است.

صالحی اظهارداشت: آخرین مصوبه این ستاد مربوط به بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری بوده که همین موضوع آمده است.

وی ادامه داد: صدور کارت جدید برای شرکت ها و واحدهای حقوقی دارای سابقه واردات، صادرات و پروانه تولید در مصوبه مزبور مستثنی و بیشتر شامل کسانی می شود که برای نخستین بازار کارت می گیرند.

نائب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی یادآورشد: سقف اعتبار کارت بازرگانی جهت تخصیص ارز برای این دسته از فعالان اقتصادی در سال اول ۵۰۰ هزار دلار، سال دوم دو میلیون دلار و سال سوم بصورت نامحدود خواهد بود.