عدم نظارت وزارت صمت دلیل گرانی مرغ/ قیمت کف و سقف برای مرغ تعیین شود
عدم نظارت وزارت صمت دلیل گرانی مرغ/ قیمت کف و سقف برای مرغ تعیین شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از فارس،حبیب اسدالله نژاد نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با بیان مطلب فوق افزود: عملکرد غیر معقول ستاد تنظیم بازار در مقوله مرغ کاملا مورد انتقاد است چرا که مصوبات آن متناسب با واقعیات و نظرات کارشناسی تولید کنندگان و وزارت جهاد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از فارس،حبیب اسدالله نژاد نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با بیان مطلب فوق افزود: عملکرد غیر معقول ستاد تنظیم بازار در مقوله مرغ کاملا مورد انتقاد است چرا که مصوبات آن متناسب با واقعیات و نظرات کارشناسی تولید کنندگان و وزارت جهاد بعنوان متولی تولید نیست و مبانی حقوقی و استدلال تعیین قیمت آن مبهم است.

وی افزود : قیمت اعلامی برای مرغ زنده بر اساس حداقل قیمت نهاده های تولید، آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته که متناسب با واقعیات بازار نیست ،چرا که عملا امکان تامین نهاده ،واکسن و دارو به نرخ مصوب وحود ندارد و در سایر مولفه ها موثر بر تولید هم مبنای استناد شده مبتنی بر واقعیت نیست که نهایتا نرخ گذاری غیر منصفانه ای را رقم زده و این امر اجحاف در حق تولید کنندگان هست.

نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت : زمانی که مرغداران به ازای هر کیلو مرغ دو هزار تومان ضرر میکردند؛آقایان تنظیم بازاری کجا بودند؟چرا ستاد تنظیم بازار از تعیین قیمت کف و سقف برای مرغ واهمه دارد؟

*قیمت کف و سقف برای مرغ تعیین شود

اسدالله نژاد افزود:ما از تعیین قیمت کف و سقف برای مرغ بر اساس مستندات کارشناسی و برخورد جدی و قهریه با عوامل بر هم زننده این قیمت چه کمتر ازکف قیمت توسط دلالان و واسطه و برخی از کشتارگاهها و حتی شرکت پشتیبانی و یا سقف مرغ توسط همکاران کاملا حمایت می‌کنیم اما بی توجهی به زیان سنگین مرغداران در برخی مواقع و تعیین قیمتی کمتر از حداقل قیمت تمام شده و برخوردهای ناصواب بر اساس آن را ظلم و اجحاف در حق تولید دانسته و حاصلش را آسیب به تمامی ارکان مرتبط با تولید و نوسانات شدید قیمت و تهدید پتانسیل خودکفایی تولید و نتیجتا مصرف کننده و کشور می‌دانیم.

*شرکت پشتیبانی امور دام وعده سرخرمن می‌دهد

وی افزود : اخلال در بازار تنها گرانفروشی نیست ؛اینکه قیمت مرغ برای مرغدار ۹۵۰۰ تومان تمام شود اما سودجویان و شرکت پشتیبانی ۷۵۰۰ تومان با وعده پرداخت سر خرمن بخرند هم اخلال در بازار هست و اینکه بحث کف و سقف قیمت مطرح می‌شود دقیقا برای ایجاد ثبات نسبی در بازار و برخورد با عوامل کاهش و یا افزایش غیر طبیعی قیمتها بر اساس کف و سقف قیمت اعلامی هست که متاسفانه دستگاه مسئول از آن طفره می‌رود.

وی تاکید کرد: نمیتوان مرغدار را مقصر دانست چرا که مرغدار یک تولید کننده هست و با وجود تمام سختی هاو نابسامانی هایی که تولید مرغ در کشور داردکه بخش اعظم قصور آن متوجه دولت است ،به وظیفه اش که تامین مرغ مورد نیاز کشور هست عمل می‌کند.

اسدالله نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد که سیاست در قبال تولیدات استرانژیک به گونه ای نباشد که مزیت تولید به چالش تبدیل گردد،چیزی که در حال وقوع هست.