تبدیل پسماندهای کشاورزی به خوراک دام با کیفیت در کمبریج
تبدیل پسماندهای کشاورزی به خوراک دام با کیفیت در کمبریج

یک شرکت دانش بنیان در کمبریج انگلستان مزرعه X1 را داخل یک کانتینر، برای تبدیل ضایعات کشاورزی قالب لارو‌ حشرات راه اندازی کرده است.

یک شرکت دانش بنیان در کمبریج انگلستان مزرعه X1 را داخل یک کانتینر، برای تبدیل ضایعات کشاورزی قالب لارو‌ حشرات راه اندازی کرده است.

به گزارش بخش بین الملل اگنا؛ یک شرکت دانش بنیان در کمبریج انگلستان مزرعه X1 را داخل یک کانتینر، برای تبدیل زباله های محلی، مانند میوه و سبزیجات پوسیده، پسماندهای کشاورزی و دور ریزهای غذای صنعتی، به خوراک دام با کیفیت بالا در قالب لارو‌ حشرات راه اندازی کرده است.

این پروژه توامان از هوش مصنوعی و فرآیندهای مهندسی برای تکثیر حشرات در چرخه مواد غذایی طبیعی استفاده می کند. رابط کاربری مبتنی بر برنامه آن طوری است که کشاورز همیشه دقیقاً می داند که در هر زمان چه چیزی در X1 می گذرد.

سابق بر این هیچ راه حلی جهت تبدیل مواد زائد کشاورزی و پسماندهای غذایی به خوراک قابل مصرف دام در مقیاس صنعتی وجود نداشت.

این شرکت در برنامه های آتی توسعه ای خود تولید خوراک سالمون و پت را برنامه ریزی کرده است.