محققان آمریکایی به دنبال بهبود کیفیت سویا
محققان آمریکایی به دنبال بهبود کیفیت سویا

محققان آمریکایی از دانشگاه های مختلف به سرپرستی ایگناسیو سیامپیتی، در حال کار بر روی یک متا پروژه متمرکز بر بهبود کیفیت سویا هستند.

محققان آمریکایی از دانشگاه های مختلف به سرپرستی ایگناسیو سیامپیتی، در حال کار بر روی یک متا پروژه متمرکز بر بهبود کیفیت سویا هستند.

بخش بین الملل اگنا؛ این محققان موضوعاتی در ارتباط با «غلظت پروتئین سویا» و «رابطه بین میزان پروتئین و بازده محصول» در مناطق مختلف را بررسی می کنند.

مطالعه «مشخصات عملکرد مکانی و کیفیت سویا (اسیدهای آمینه، روغن و پروتئین) برای ایالات متحده» ، یک متا آنالیز داده های قبلی است، که به تولید با کیفیت سویا در آینده کمک خواهد نمود.

مدیر این پروژه می گوید: کاری که ما انجام می دهیم این است که چگونه می توانیم کیفیت بذر را بهبود ببخشیم. ما می دانیم که وقتی سویا بازده بیشتری دارد، مثلا ۶۰ تا ۸۰ بوته در هکتار، سطح پروتئین آن کاهش می یابد. کارشناسان بخش زراعت، همیشه در تلاش هستند تا بازده را بهبود بخشند، اما در عین حال قصد دارند کیفیت آن را نیز حفظ کنند. دانه سویا همان چیزی است که مصرف کنندگان نهای آن را می خرند.

طبق گفته های استادیار سیستم های تولید و زراعت محصول در دانشگاه ایالتی کانزاس، این یافته ها فرصت های قابل توجهی را برای بهبود کیفیت کلی سویا فراهم می کند.

وی اضافه کرد: ما چیزهای زیادی برای بهبود کیفیت آموخته ایم، اما این اولین قدم است. کیفیت نتیجه چندین فاکتور مهم است، ما برای درک پیچیدگی های موجود در انتخاب واریته مناسب و استفاده از شیوه های مدیریت صحیح به دانش بیشتری نیاز داریم.