• شماره خبر : 57804
 • تاریخ انتشار : 1 آذر 1399
 • پرینت این صفحه
 • نقدی تخصصی بر لیست داروهای دامپزشکی کشور – بخش دوم

  تقریبا تمام ترکیباتی که به عنوان داروی گیاهی در دامپزشکی کشور ثبت شده است ، تنها «مکمل های گیاهی» بوده و لیبل تمام این ترکیبات دارای اشتباهات بعضا غیر مجاز می باشد.

  داروهای دامپزشکی

  تقریبا تمام ترکیباتی که به عنوان داروی گیاهی در دامپزشکی کشور ثبت شده است ، تنها «مکمل های گیاهی» بوده و لیبل تمام این ترکیبات دارای اشتباهات بعضا غیر مجاز می باشد.

  نویسنده: دکتر مجید سعیدفر، فارماکولوژِیست و مدیر تحقیقات دارویی شرکت رویان دارو

  همانگونه که گفته شده ، آن چه امروز در کشور و در دامپزشکی تحت عنوان “داروهای گیاهی” مورد استفاده قرار می گیرد ، تنها “مکمل های گیاهی” بوده و به هیچ صورت نمی توان برای آن از عبارات :

  • پیشگیری
  • کنترل
  • درمان
   استفاده کرد ، زیرا در هیچ مطالعه “درون -تنی” استانداردی نمی شود این مولفه ها را اثبات کرد .
   در حقیقت ترکیبات هربال مانند ویتامین و ویتامین پلاس ، تنها ترکیباتی برای توصیه به مصرف کننده است و نه به عنوان یک دستور دارویی !

  از طرفی دیگر دیده می شود که در لیبل این داروها مجموعه ای از اثربخشی های بدون مطالعه و اثبات نشده برای انواع گونه ها ذکر شده و تقریبا مشکلی نیست که آسان نشود !
  طبیعتا هیچگونه مطالعه فارمی هم در این مورد میسر نیست و به فرض میسر بودن ، چون امکان اجرای مطالعه استاندارد و با شاهد و کنترل وجود ندارد ، نتایج فاقد ارزش علمی است .

  موضوع بسیار مهم دیگر ، دسترسی به پروفایل آفت کش هایی است که در پرورش ماده اصلی این نوع ترکیبات استفاده شده و باید دقیقا ( نه به شکل کلیشه ای ) نوع ، مقدار و باقیمانده این سموم در مواد ، بررسی و اعلام شود .
  عدم دسترسی به این پرونده و یا نقص در آن می تواند سوال مهمی برای کلینیسین و مصرف کننده باشد .

  نهایت این که ، متاسفانه مطالعات باقیمانده این نوع ترکیبات جای سوال داشته و تقریبا تمام تولیدات و واردات ! این ترکیبات با جمله معروف
  “فاقد زمان پرهیز از مصرف” و یا “صفر روز” ، بر روی لیبل وارد بازار می شوند .
  برخورد عامیانه در مورد این موضوع منتهی به استدلال غلط ، “این داروها طبیعی است” می گردد که عذر بدتر از خطاست .
  قطعا هنگامی می شود به این نتیجه رسید که مطالعات باقیمانده در دام و طیور صورت گیرد .

  نکته قابل ذکر این است که ، این که ترکیب هربال دارای اثربخشی است ، گرچه جای تردید است اما قابل انکار مطلق نیست ، اما غلو در تاثیر این نوع ترکیبات و همچنین گستردگی این اثرات و مجهول ماندن بسیاری از آیتم هایی که باید در مورد یک دارو ذکر گردد ، مواردی است که متاسفانه در تنظیم لیبل این ترکیبات رعایت نمی گردد .

  این بحث ادامه دارد …


  دیدگاه بگذارید

  avatar
    عضویت  
  Notify of