آمادگی تشکل‌های تولیدی برای ورود به عرصه پشتیبانی و مانع زدایی ها / سودجویان دنبال نابودی تولید هستند / مجلس، زمینه های جهش تولید را بصورت قانون مصوب کند/جریان هایی ضد تولید به مراجع قضایی معرفی شوند.
آمادگی تشکل‌های تولیدی برای ورود به عرصه پشتیبانی و مانع زدایی ها / سودجویان دنبال نابودی تولید هستند / مجلس، زمینه های جهش تولید را بصورت قانون مصوب کند/جریان هایی ضد تولید به مراجع قضایی معرفی شوند.

‍ دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی: آمادگی تشکل‌های تولیدی برای ورود به عرصه پشتیبانی و مانع زدایی ها / سودجویان دنبال نابودی تولید هستند / مجلس، زمینه های جهش تولید را بصورت قانون مصوب کند دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران گفت: مسئولان زمینه‌های اجرای «جهش تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» را هر […]

‍ دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی:

آمادگی تشکل‌های تولیدی برای ورود به عرصه پشتیبانی و مانع زدایی ها / سودجویان دنبال نابودی تولید هستند / مجلس، زمینه های جهش تولید را بصورت قانون مصوب کند

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران گفت: مسئولان زمینه‌های اجرای «جهش تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» را هر چه سریعتر به صورت انقلابی برای حمایت از تولید فراهم کنند و جریان‌های ضد تولید را به محاکم قضایی معرفی کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا):به نقل از تسنیم،محسن نقاشی اظهار کرد: دوازده سال از اقتصاد مقاومتی و شش سال از شعار سال های تولید داخلی می گذرد، تولیدکنندگان صنایع غذایی در این چند دهه علیرغم تمامی موانع ساختگی با تمام توان در جهت پیشرفت اقتصاد و توسعه این صنعت تلاش داشته اند اما سودجویان و جریان‌های ضد تولید با نقاط مشترک منافع با تمام قوا و قدرت عزم بر نابودی تولید را داشته و خواهند داشت.

وی افزود: وظیفه همه تولید کنندگان است که در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها به صورت استراتژیک از این فرصت استفاده نموده و با تمام تلاش و توانایی که دارند در جهت مانع زدایی های همراه تشکل‌ها قدم بردارند.

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران ادامه داد: جریان ضد تولید در هیچ شرایطی به سرمایه گذاری، اشتغال، بیکاری، معیشت مردم، تعهدات تولید کنندگان و هزاران معضلات هیچ توجه ای ندارند و تنها به منافع باد آورده و دلالی خود نظر دارند و از مظلومیت تولید کنندگان، قوی تر شده اند.

وی تصریح کرد: سال جدید با توجه به محوریت شعار سال، تلاش نماییم، هر گونه موانع تولید را که به بهانه های مختلف در این چند سال عرف و روال و حتی به نام قانون ایجاد نموده اند، بصورت قانونی حذف آنها را مطالبه نماییم و باتوجه به تاکید صریح مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی زمینه های جهش تولید، پشتیبانی و مانع زدایی را هر چه سریعتر بصورت انقلابی و حمایت از تولید را بصورت شفاف بصورت قانون مصوب نماید و جریان‌های ضد تولیدی که در امر تولید اخلال گری میکنند طبق قانون به محاکم قضایی سپرده شوند.

نقاشی اظهار داشت: برای تحقق و اجرای شعار سال به عنوان مطالبه تولید کنندگان صنایع غذایی کشاورزی ایران از ریاست مجلس شورای اسلامی و قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خواست می شود برابر قانون بهبود محیط کسب و کار ، هرچه سریعتر به صورت انقلابی ترتیبی اتخاذ نمایند که از تشکل ها به عنوان بازوان اجرایی در حل مشکلات تولید، پشتیبانی ها، موانع زدایی ها صنایع غذایی طرحهای کاربردی را اجرایی نماید.

وی ادامه داد: لازمه برون رفت از شرایط بحران اقتصادی صرفا ورود تشکل‌های تولیدی به عرصه پشتیبانی، مانع زدایی ها است و بخشهای تجاری، بازرگانی، دولتی قطعا نمی‌توانند راه حلی برای بهبود تولید ارایه نمایند.