کشف سفره آب زیرزمینی عظیم در ایران
کشف سفره آب زیرزمینی عظیم در ایران

یادداشت: کشف سفره آب زیرزمینی عظیم در ایران محسن بیدی، روزنامه‌ نگار با انتشار فیلمی در اینستاگرام خود نوشت شرح یک خبر خوب…. در میان اخبار مایوس کننده این روزها ناگهان خبر بسیار خوبی که امید و زندگی بهمراه دارد هم بگوش رسید که این خبر مهم مربوط میشود به شناسایی یکی از بزرگترین سفره […]

یادداشت:

کشف سفره آب زیرزمینی عظیم در ایران

محسن بیدی، روزنامه‌ نگار با انتشار فیلمی در اینستاگرام خود نوشت شرح یک خبر خوب…. در میان اخبار مایوس کننده این روزها ناگهان خبر بسیار خوبی که امید و زندگی بهمراه دارد هم بگوش رسید که این خبر مهم مربوط میشود به شناسایی یکی از بزرگترین سفره های آب زیر زمینی آب جهان در ایران است.

اما امروز در یک نشست، گزارش کارشناسان را شنیدم که این موضوع با آزمایش های صورت گرفته به قطعیت رسیده است. یک سفره آب زیر زمینی که از کوههای هندوکش و از طریق منطقه سیستان وارد ایران می شود و پس از طی کردن منطقه کویری ایران، به خلیج فارس و دریای عمان می ریزد.

عظمت این سفره آبی که به شکل رود در عمق ١٠٠٠ متری زمین در جریان است، اکنون کل مصرف آب شرب کشور طبق آمار سال ١٣٩۶ حدود ٧ میلیارد متر مکعب است. اما به لطف خدای مهربان این سفره زیر زمینی به تنهایی بیشتر از ١٠٠٠ میلیارد متر مکعب آب سالم و شیرین در خود جای داده است.

یعنی معادل حدود ١٧٣ سال مصرف آب شرب کل ایران. برای این خبر خوب خوشحالیم و امیدواریم که با درایت برای مردم این سرزمین استفاده شود.