ارسلان قاسمی و مهدی مسعودی بعنوان رییس و دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران انتخاب شدند
ارسلان قاسمی و مهدی مسعودی بعنوان رییس و دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران انتخاب شدند

در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، انتخابات این کمیسیون برگزار گردید.

در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، انتخابات این کمیسیون برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران(اگنا)؛ در جلسه رای گیری انتخابات ارسلان قاسمی بعنوان رییس کمیسیون و مهدی مسعودی بعنوان دبیر کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین رای گیری برای نواب اتاق در زیر بخش های مختلف کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران انجام و افراد به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱-جمال حسین زاده( صنایع غذایی و تبدیلی)

۲-حسین رضایی(منابع طبیعی، آب و محیط زیست)

۳-جواد آزاد (دام، طیور و زنبور عسل)

۴- میر سلمان حسینی(شیلات و آبزیان)

۵- سید احمد موسوی(زراعت و باغبانی)

۶-سید تقی جعفریان(گلخانه)

۷-تهمینه قزوینی(کشت فرا سرزمینی)

۸-رضا بهار زاده (بازار)

۹- امین اله محمدی (تامین مالی)