وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد طرح الگوی کشت را تا ۶ ماه ابلاغ کند
وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد طرح الگوی کشت را تا ۶ ماه ابلاغ کند

اولین بودجه قرن_ ۳۸: وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد طرح الگوی کشت را تا ۶ ماه ابلاغ کند لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، طرح الگوی کشت را در کشور ابلاغ کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا):به نقل از مهر، در ردیف ب […]

اولین بودجه قرن_ ۳۸:

وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد طرح الگوی کشت را تا ۶ ماه ابلاغ کند

لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، طرح الگوی کشت را در کشور ابلاغ کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا):به نقل از مهر، در ردیف ب تبصره هشت لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: در اجرای بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید.