افزایش ١٠ دلارى بازار گندم استرالیا
افزایش ١٠ دلارى بازار گندم استرالیا
 ادامه مناقشه حوزه بالتيك و محدوديت هاى صادراتى، تقاضاى بازار آسيا را تا حدودى به سمت استراليا روانه كرده است.

 ادامه مناقشه حوزه بالتیک و محدودیت هاى صادراتى، تقاضاى بازار آسیا را تا حدودى به سمت استرالیا روانه کرده است.

دبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)؛ در همین راستا، دولت آرژانتین، بواسطه افزایش قیمت گندم، به نظر به دنبال ساختارى جهت کنترل تورم و بازار داخل گندم، احتمالا در نحوه میزان صادرات و مصرف داخل، تعامل و تعادلى را بین صادرکنندگان و کارخانه هاى آرد ایجاد کند. اداره تامین غلات الجزایر OAIC، اختلاف سیاسى با فرانسه را کنار گذاشته و در مناقصه خرید گندم، فرانسه را هم به مناقصه دعوت کرده است.

چین، به نظر به زودى موتور خرید گندم را روشن کند. در نظر داشته باشیم که بخش قابل توجهى از ذخایر گندم چین، بواسطه افزایش قیمت ذرت، در سال ٢٠٢١ جهت تامین خوراک دام، با بازار عرضه شد. با این حال، قیمت گندم در چین کماکان نسبت به سال قبل، حدود ١۵٪؜ افزایش نشان می دهد.

 


ضمنا، با توجه به تعطیلى بورس روسیه، عوارض صادراتى براى هفته جارى، اعلام نشده است.

در زیر، روند قیمت گندم استرالیا (FOB) را طى سه ماه گذشته بررسى می کنیم.

یاشار غریبی