تفاهم اتحادیه کارخانجات و انجمن مدیریت کیفیت با محوریت تدوین سند ملی کیفیت خوراک دام
تفاهم اتحادیه کارخانجات و انجمن مدیریت کیفیت با محوریت تدوین سند ملی کیفیت خوراک دام
اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با مشارکت انجمن مدیریت کیفیت ایران، در قالب تفاهم نامه ای، که در راس آن تدوین سند ملی طرح تحول کیفیت و امنیت غذایی خوراک دام ، طیور و آبزیان می باشد را در دستور کار خود قرار داد.

اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با مشارکت انجمن مدیریت کیفیت ایران، در قالب تفاهم نامه ای، که در راس آن تدوین سند ملی طرح تحول کیفیت و امنیت غذایی خوراک دام ، طیور و آبزیان می باشد را در دستور کار خود قرار داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)؛ نشست مشترک هیات مدیره اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک با هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در خصوص نحوه ی سند ملی طرح تحول کیفیت و امنیت غذایی خوراک دام برگزار گردید.

 

در این نشست اعضای هیات مدیره اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور ضمن معرفی اتحادیه و پتانسیل کارخانجات تولیدکننده خوراک دام کشور به لزوم استاندارد سازی کارخانجات و ارتقای بهره وری در این بخش از چرخه ی تولید کشور پرداختند.

 

در ادامه رییس و اعضای هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران به ارایه دیدگاه های خود در ار تباط با نحوه ی همکاری فی ما بین اتحادیه کارخانجات و انجمن کیفیت ایران پرداختند.

 

در این نشست مجید جعفری مدیرعامل اتحادیه کارخانجات به همراه اعضای هیات مدیره آقایان حسین کیهانی، حبیب الله سماوات، حسن مهدی و حمیدرضا مشفقی مدیر دپارتمان تضمین کیفیت اتحادیه حضور داشتند و آقایان انتصاریان، دبیریان و حیدری از انجمن ملی کیفیت ایران حضور داشتند.

 

پس پایان نشست صمیمانه بین دو تشکل ملی، مقرر شد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دو تشکل در قالب تهیه نقشه راه در این خصوص تدوین گرددد و کارگروه های مشترک توسعه کیفیت در خوراک دام، طیور و آبزیان با انجام پروژه های پژوهشی، آموزشی و برنامه ریزی های مدیریتی بین دو تشکل در سال جدید بدین منظور تشکیل گردد.

در ادامه مقرر شد در خصوص سند ملی طرح تحول کیفیت و امنیت غذایی خوراک دام که اتحادیه کارخانجات در حال تدوین آن با همکاری نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط می باشد، انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در کنار اتحادیه بدین منظور کمک های مشاوره ای را برای این سند ارایه نماید.

 

برگزاری سمینارهای علمی و کاربردی  و آماده سازی زیر ساختهای لازم جهت استقرار ISO 22000 برای کارخانجات از دیگر مصوبات این نشست مشترک بود.